عبارتند از آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه

عبارتند از: آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه کتاب تسهیلات تردد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب اختصاص بن کتاب به طلاب

تسهیل جابجایی بازدیدکنندگان در نمایشگاه کتاب پایتخت کشور عزیزمان ایران ، خبرهای تازه از نمایشگاه کتاب

ستاد امور رسانه‌ای نمایشگاه بین‌المللی کتاب پایتخت کشور عزیزمان ایران از ارائه تسهیلات جهت تردد بازدیدکنندگان و تخصیص داده شده است بن خرید کتاب به ..

ادامه مطلب