عبارتند از آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه

عبارتند از: آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه کتاب تسهیلات تردد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب اختصاص بن کتاب به طلاب

گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

آلبرتو فوجیموری ۷۹ ساله رییس جمهور سابق پرو در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ که به اتهام جنایت علیه بشریت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است بود بعد از عفو رییس جمهور،

تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

آزادی مدیر جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود./تصاویر

عبارات مهم : جنایت

آلبرتو فوجیموری ۷۹ ساله رییس جمهور سابق پرو در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ که به اتهام جنایت علیه بشریت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است بود بعد از عفو رییس جمهور، از زندان آزاد شد. در روزهای گذشته مردم معترض به تبرئه شدن فوجیموری از فساد به خیابان های لیما آمدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

آلبرتو فوجیموری ۷۹ ساله رییس جمهور سابق پرو در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ که به اتهام جنایت علیه بشریت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است بود بعد از عفو رییس جمهور،

تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

آلبرتو فوجیموری ۷۹ ساله رییس جمهور سابق پرو در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ که به اتهام جنایت علیه بشریت به ۲۵ سال زندان محکوم شده است بود بعد از عفو رییس جمهور،

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: جنایت | زندان | خیابان | رییس جمهور | عکس خبری

تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

تصاویر ، آزادی رئیس‌جمهوری که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است بود.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs