عبارتند از آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه

عبارتند از: آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه کتاب تسهیلات تردد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب اختصاص بن کتاب به طلاب

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سعید مرتضوی ۱۶ بهمن محاکمه می‌شود

دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و شکایت پالیزدار، ۱۶ بهمن ماه امسال در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزا

سعید مرتضوی ۱۶ بهمن محاکمه می‌شود

سعید مرتضوی ۱۶ بهمن محاکمه می شود

عبارات مهم : ایران

دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و شکایت پالیزدار، ۱۶ بهمن ماه امسال در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار می شود.

مجتبی نظری وکیل مدافع شرکت تامین اجتماعی با اعلام این خبر به تسنیم گفت که نظر کارشناسان در خصوص بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و وجوه اعطا شده است به بعضی افراد، واصل و دادگاه تجدیدنظر، 16 بهمن امسال را جهت پیگیری به پرونده تعیین کرده است.

سعید مرتضوی ۱۶ بهمن محاکمه می‌شود

این وکیل دادگستری با انتقاد از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه ارائه شده، اظهارکرد: کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه خود، افرادی که وجوهی را از مرتضوی در وقت تصدی بر شرکت تامین اجتماعی دریافت کرده بودند را به عنوان بدهکار معرفی کرده است در حالی که طبق قانون، مقامی که پولی به کسی می دهد، مسئول است.

به گزارش تسنیم، مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به ترتیب به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است است.

دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و شکایت پالیزدار، ۱۶ بهمن ماه امسال در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزا

مرتضوی چندی پیش با حکم شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از اتهامات بخش نخست پرونده تامین اجتماعی تبرئه شد.

او در پرونده شکایت روح الامینی اولیاء دم یکی از جان باختگان اتفاق بازداشتگاه کهریزک هم از سوی دادگاه تجدیدنظر به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | دادگاه | دادگستری | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs