عبارتند از آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه

عبارتند از: آفتاب ایران اردیبهشت نمایشگاه نمایشگاه نمایشگاه کتاب تسهیلات تردد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب اختصاص بن کتاب به طلاب

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار است / ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری، چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه را چالشی تئوریک و ریشه دار خواند که در آن آمریکا حامی ثبات و کشور عزیزمان ایران حامی

چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار است / ابوطالبی

ابوطالبی:چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار است

عبارات مهم : ایران

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری، چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه را چالشی تئوریک و ریشه دار خواند که در آن آمریکا حامی ثبات و کشور عزیزمان ایران حامی دموکراسی است.

به گزارش ایسنا ،حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت : چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار هست؛ چالش ثبات و دموکراسی. در این چالش، آمریکا حامی ثبات است و کشور عزیزمان ایران حامی دموکراسی.

چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار است / ابوطالبی

آمریکا که تاکنون بهای ایجاد ثبات را از اعراب ثروتمند می ستاند، اینک در برقراری ثبات، شکست خورده و نمی تواند پاسخگوی نیاز اعراب در حفظ رژیم هایشان باشد.

لذا نشست ریاض شیفتی پارادایمی بود، از ثبات زایی به دموکراسی ستیزی؛ و اکنون سخن آمریکا این است که اگر نمی توانی ثبات ایجادکنی، با مردم و دموکراسی نبرد کن.

معاون سیاسی دفتر مدیر جمهوری، چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه را چالشی تئوریک و ریشه دار خواند که در آن آمریکا حامی ثبات و کشور عزیزمان ایران حامی

اما آمریکا غافل است که در خاورمیانه فقط دموکراسی، ضامن ثبات است و کشور عزیزمان ایران تنها کشور مردم سالار آن و بازگشت به سیاست دهه های پیش یعنی بازآفرینی بهار عربی.

لذا چالش کشور عزیزمان ایران و آمریکا در منطقه بر سر مردمسالاری است و کشور عزیزمان ایران نمی پذیرد دموکراسی، فدای ثبات قبیله ای شود؛ شما ثبات مسلح می خواهید و کشور عزیزمان ایران دموکراسی باثبات.

درتاریخ کشور عزیزمان ایران نیز انتقام آمریکا از مردمسالاری پرسابقه بوده و هرچه حکومت کشور عزیزمان ایران مردمی تر باشد، کینه های آمریکا زیاد می شود؛ ولی اکنون مردم ما همه جا حضور دارند.

چالش آمریکا و کشور عزیزمان ایران در خاورمیانه، چالشی تئوریک و ریشه دار است / ابوطالبی

در همین انتخابات اخیر کشور عزیزمان ایران و آمریکا کدام زیاد بحران زا بود؟ شما دنیا و صلح را ناامید و مایوس کردید و ما امیدوار ، مردمسالاری درایران جاودانه خواهد ماند.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | دموکراسی | خاورمیانه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs